• bannerz

หารือปัญหาเรื่อง ที่ดินทำกินป่าสงวน ติดเขตป่าชายเลนหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61

         หารือปัญหาเรื่อง ที่ดินทำกินป่าสงวน ติดเขตป่าชายเลนหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61
         วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ บิลหมาด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบหัวหน้าสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 นายเอกชัย เถรว่อง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง และ หัวหน้าสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 นายจรงค์ คงระวะ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อหารือปัญหาที่ดินทำกินหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ ซึ่งที่ดินเป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ติดเขตป่าชายเลน จำนวน 113 ไร่ 
สืบเนื่องจากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 จากตำบลเป้าหมายในพื้นที่ 7 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีเกษตรกรได้ทำหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาเรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินซึ่งที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ติดเขตป่าชายเลน ซึ่งที่ดินดังกล่าวเกษตรกรได้อยู่อาศัยมายาวนาน จำนวน 113 ไร่ แต่ไม่สามารถเอกสารสิทธิ์ได้
ผลจากการหารือ ปัญหาที่ดินป่าสงวน ติดเขตป่าชายเลน หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่สามารถถอนสภาพป่าบริเวณป่าสงวนดังกล่าว และมิให้มีการออก ส.ค.1 , น.ส.3 โฉนดหรือเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ราษฎร์ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้ โดยบริเวณดังกล่าวได้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ทางเลือกให้เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ คือ ถ้าหากชาวบ้านไม่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บค่าเช่ารายปี บริเวณที่อยู่อาศัยดังกล่าว ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ ( คทช.) เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ให้จัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175670
TodayToday65
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week561
This_MonthThis_Month2654
All_DaysAll_Days175670

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู