• bannerz

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือการจ…

    วันที่ 17-19 กันยายน 2566 นายโสภณ พรหมสุริยะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คน...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์…

   วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนขอ…

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า เขต 2 พร้อมด้วยนายวิศา...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนขอ…

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า เขต 2 พร้อมด้วยนายวิศาล...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนขอ…

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า เขต 2 พร้อมด้วยนายวิศา...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนขอ…

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า เขต 2 พร้อมด้วยนายวิศาล...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนขอ…

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า เขต 2 พร้อมด้วยนายวิศา...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบท…

วันที่ 10-11 กันยายน 2566 นายทัน จีนหวั่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากนายโสภณ พรหมสุริยะ ประธานสภาเกษตรก...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลนาทอน อำเภอ…

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอทุ่งหว้า ในฐานะคณะทำงานระบาย...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลนาทอน อำเภอ…

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอทุ่งหว้า ในฐานะคณะทำงานระบาย...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นายเฉด ตาเดอิน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวาหลาด หมาดหยัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลท่าเรือ อำเ…

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายนิติภูมิ หลงเก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอท่าแพ ในฐานะคณะทำงานระบายจำหน่ายกุ้งอำ...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ยื่นหนังสือต่อสำนักจัดการทรัพย…

   วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หว...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายอับดุลมูญีบ ใบจิ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอท่า...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายสุไลมาน อาดำ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 และ นายพันดี สลีมิน สมาชิกสภาเกษตรกรจ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมหัวหน้า...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายทัน จีนหวั่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และนายสมชาย เหมาะแหล่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตู...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลนาทอน อำเภอ…

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอทุ่งหว้า ในฐานะคณะทำงานระบา...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมติด…

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลคนที่ 1,2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหว...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมดำเนินการตรวจสต๊อกน้ำม…

      วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมาย จา...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลคลองขุด อำเ…

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นายสุทธิ อำมาตย์นิติกุล รองประธานสภาเกษตรกร คนที่ 2 เขตอำเภอเมืองสตูล ในฐานะคณะทำงานระบายจ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลนาทอน อำเภอ…

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอทุ่งหว้า ในฐานะคณะทำงานระบายจำ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลกำแพง อำเภอ…

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายดารอหยาด ราหมาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอละงู ในฐานะคณะทำงานระบายจำหน่ายกุ้...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล…

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ 256...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เรื่องปัญหาความ…

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายทัน จีนหวั่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายโสภณ พรหมสุริยะ ประ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลสาคร อำเภอท…

mg/new/18-8-66   วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายนิติภูมิ หลงเก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอท่าแพ ในฐานะคณ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการม…

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายดารอหยาด ราหมาน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายโสภณ พรหมสุริยะ ประ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จุดรวบรวมกุ้ง ตำบลสาคร อำเภอท…

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายนิติภูมิ หลงเก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เขตอำเภอท่าแพ ในฐานะคณะทำงานระบายจำหน่ายกุ้งอ...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายเฉด ตาเดอิน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวาหลาด หมาดหยัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอ…

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายบาหวา หวันสู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และนายทัน จีนหวั่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตู...

อ่านต่อ....

กิจกรรมของสำนักงาน

Prev Next

การจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไ…

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลโดย นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา…

       วันพฤหัสดีที่ 12 มกราคม 2566 นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนางส...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล…

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ 25...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ 2…

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 (ประจำปีงบประม...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญ…

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดส...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2…

      วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คร...

อ่านต่อ....

การจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไ…

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิ...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ติดตามแบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพ…

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอานนท์&nb...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลหารือร่วมกับนิคมสร้างตนเองพัฒนา…

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้า...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ค…

       วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอ...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาคว…

      วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอบ...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรใ…

    วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมา...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2…

       วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล&nbs...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุ…

   วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้นายอาน...

อ่านต่อ....

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เซรั…

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด…

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันช...

อ่านต่อ....

หารือแนวทางการขับเคลื่อน การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล …

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยคหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน...

อ่านต่อ....

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก…

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ...

อ่านต่อ....

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ ระดับตำบล ครั้งที่ 1/256…

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยคหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหว...

อ่านต่อ....

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุม…

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญ...

อ่านต่อ....

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนัก...

อ่านต่อ....

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส...

อ่านต่อ....

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส...

อ่านต่อ....

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าห…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระด...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม ครั้งที่ …

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมจังหวัดสตูล ครั้...

อ่านต่อ....

จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินการทำประโยชน์และอยู…

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินการทำประโยชน์และอยู่อาศัยใน...

อ่านต่อ....

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563

   วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประ...

อ่านต่อ....

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป…

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตร...

อ่านต่อ....

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป…

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตร...

อ่านต่อ....

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป…

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตร...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักง...

อ่านต่อ....

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา…

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุ...

อ่านต่อ....

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันส…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภ...

อ่านต่อ....

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระ…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภ...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.สตูล เ…

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายธนวุฒิ...

อ่านต่อ....

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเ…

{gallery}img/new/08.02.62-2{/gallery}       วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกั...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็…

         วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็…

  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจั...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมัน อำเภอทุ่งหว้า จังหว…

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงาน  สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะก...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรการเกษตร …

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

           วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้า...

อ่านต่อ....

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงก…

        วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (...

อ่านต่อ....

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีสัญญาขายฝากที่ดิน เกษตรกรตำบลฉ…

  วันที่อังคารที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการหน่วยอำเภอท่าแพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าแพ จังหวัด...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็…

         วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธา...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็…

         วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบ...

อ่านต่อ....

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีสัญญาขายฝากที่ดิน เกษตรกรตำบลต…

วันที่อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการหน่วยอำเภอเมือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล(ธ.ก.ส.) นายวิศา...

อ่านต่อ....

เข้าพบตัวแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา…

       วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา นายวิศ...

อ่านต่อ....

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเ…

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโ...

อ่านต่อ....

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเ…

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจ...

อ่านต่อ....

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเ…

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนั...

อ่านต่อ....

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีสัญญาขายฝากที่ดิน เกษตรกรตำบลต…

   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญฤทธิ์ บิลหมาด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากหั...

อ่านต่อ....

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเ…

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานส...

อ่านต่อ....

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของรา…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา  13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค...

อ่านต่อ....

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการซื้อขายที่ดินของเกษตรกร ตำบลสาคร อำ…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตู...

อ่านต่อ....

ติดตามการแก้ไขปัญหาการซื้อขายที่ดิน

 {gallery}/img/new/09-11-61{/gallery} วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติกา...

อ่านต่อ....

โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตรให้จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ…

{gallery}img/new/14-9-61{/gallery} โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตรให้จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคเพื่อสร้า...

อ่านต่อ....

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP

{gallery}img/new/13-9-61{/gallery}            ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิ...

อ่านต่อ....

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปั…

{gallery}img/new/12-9-61{/gallery} โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาความต้องการแนวทางพัฒน...

อ่านต่อ....

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปั…

{gallery}img/new/11-9-61{/gallery} โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค...

อ่านต่อ....

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปั…

{gallery}img/new/10-9-61{/gallery} โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาที่ดินทำกิน)   ...

อ่านต่อ....

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่ดินทำกินของราษฎร และมีที่อยู่…

{gallery}img/new/5-9-61{/gallery} เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่ดินทำกินของราษฎร และมีที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่เข้าร่วมการจัดทำเวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาที่ดินของรา…

{gallery}img/new/29-8-61{/gallery}   ลงพื้นที่เข้าร่วมการจัดทำเวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรผู้ถือครองที่ด...

อ่านต่อ....

หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอทุ่งหว้า (ครั้งที่ 2) เรื่…

{gallery}img/new/28-8-61-1{/gallery}            วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานที่ดินอำ...

อ่านต่อ....

หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน สทก.1 สทก.2ก

{gallery}img/new/28-8-61{/gallery}          วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการ...

อ่านต่อ....

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เพื่อ…

{gallery}img/new/16-8-61{/gallery}          เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ส...

อ่านต่อ....

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแน…

{gallery}img/new/14-8-61{/gallery}       โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวทา...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกำแพงที่…

{gallery}img/new/7-8-61{/gallery}         วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าส...

อ่านต่อ....

หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินทำกินและที่อยู…

{gallery}img/new/6-8-61{/gallery}            หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ด...

อ่านต่อ....

หารือปัญหาเรื่อง ที่ดินทำกินป่าสงวน ติดเขตป่าชายเลนหมู่ที่ 2…

{gallery}img/new/2-8-61{/gallery}          หารือปัญหาเรื่อง ที่ดินทำกินป่าสงวน ติดเขตป่าชายเลน...

อ่านต่อ....

ปัญหาชาวประมงตำบลตันหยงโป เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่จอดเรือท…

{gallery}img/new/31-7-61{/gallery} ปัญหาชาวประมงตำบลตันหยงโป เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่จอดเรือที่สามารถป้องกันความเสียห...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่องที่ราษฎรจากปัญหาความเดือดร…

{gallery}img/new/26-7-61-1{/gallery} ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่องที่ราษฎรจากปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสาธารณูปโภ...

อ่านต่อ....

หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบนาทอน อำ…

{gallery}img/new/26-7-61{/gallery} หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ...

อ่านต่อ....

ส่งมอบข้อมูลปัญหาที่ดินทำกิน สค.1 พร้อมดำเนินการสอบสวนรายละเ…

{gallery}img/new/23-7-61{/gallery}           ส่งมอบข้อมูลปัญหาที่ดินทำกิน สค.1 พร้อมดำเนินการส...

อ่านต่อ....

หารือปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สค.1 …

{gallery}img/new/12-7-61{/gallery}         หารือปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร ส...

อ่านต่อ....

หารือที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สทก.1 และ …

{gallery}img/new/27-6-61{/gallery}         หารือที่ดินทำกินของราษฎรที่ถือครองที่ดินตามเอกสาร สทก.1 ...

อ่านต่อ....

ส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากแผนพ…

{gallery}img/new/25-6-61{/gallery}          ส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษ...

อ่านต่อ....

ประชุมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเ…

{gallery}img/new/22-6-61{/gallery}          ประชุมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร...

อ่านต่อ....

ความคืบหน้าในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ของ…

{gallery}img/new/21-6-61{/gallery}           ความคืบหน้าในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิ...

อ่านต่อ....

หาแนวทางการออกมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของร…

{gallery}img/new/12-6-61{/gallery}            หาแนวทางการออกมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญ...

อ่านต่อ....

ประชุมกรณีการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองลำโลนพร้อมระบบ…

{gallery}img/new/31-5-61{/gallery}       ประชุมกรณีการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองลำโลนพร้อมระบบส...

อ่านต่อ....

รับฟังความคิดเห็นปัญหาเรื่องเรือประมงพาณิชย์ (อวนล้อม,อวนลาก…

{gallery}img/new/24-5-61{/gallery}            รับฟังความคิดเห็นปัญหาเรื่องเรือประมงพาณิชย...

อ่านต่อ....

ติดต่อประสานงานอัยการจังหวัดสตูล เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาเรื่…

{gallery}img/new/23-5-61{/gallery}       ติดต่อประสานงานอัยการจังหวัดสตูล เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาเรื่องห...

อ่านต่อ....

เข้าพบประมงอำเภอเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาด้านประมง ตำบลตันหยงโ…

{gallery}img/new/9-5-61{/gallery}       เข้าพบประมงอำเภอเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาด้านประมง ตำบลตันหยง...

อ่านต่อ....

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่ติดเขตอุตยานแห่งชาติ…

{gallery}img/new/7-5-61{/gallery}        หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่ติดเขตอุตยานแห่งชาต...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรมการจัดทำแ…

{gallery}img/new/4-5-61{/gallery}         ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรมการจัด...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรมการจัดทำแ…

{gallery}img/new/3-5-61-1{/gallery}          ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกร...

อ่านต่อ....

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมผลผลิตเกษตรชุมชนและการค้าชา…

{gallery}img/new/3-5-61{/gallery}         ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมผลผลิตเกษตรชุมชนและการค...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรมการจัดทำแ…

{gallery}img/new/1-5-61{/gallery}          ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรม...

อ่านต่อ....

อบรมวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินก…

{gallery}img/new/23-25-4-61{/gallery}       อบรมวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกั...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรรมการจัดทำแ…

{gallery}img/new/26-4-61{/gallery}          ติดตามปัญหาของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกรร...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจก…

{gallery}img/new/24-4-61-2{/gallery}            ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัด...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกร…

{gallery}img/new/24-4-61-1{/gallery}             ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจั...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกร…

{gallery}img/new/24-4-61{/gallery}             ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดท...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจกร…

{gallery}img/new/23-4-61-1{/gallery}           ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวที...

อ่านต่อ....

ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประชาคม(กิจก…

{gallery}img/new/23-4-61{/gallery}          ติดตามปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจากการจัดทำเวทีประ...

อ่านต่อ....

เวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนแนวทางการบริห…

{gallery}img/new/29-3-61{/gallery}              เวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กา...

อ่านต่อ....

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาป…

{gallery}img/new/28-3-61{/gallery}         เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษ...

อ่านต่อ....

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตร…

{gallery}img/new/22-3-61{/gallery}           ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเลื่อนการดำเนินงานเคร...

อ่านต่อ....

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านป้องกันแล…

{gallery}img/new/21-3-61-1{/gallery}           โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุก...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/21-3-61{/gallery}           เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และก...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/20-3-61{/gallery}          เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และกา...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/19-3-61{/gallery}             เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำ...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/15-3-61{/gallery}             เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำ...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/14-3-61{/gallery}              เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/13-3-61{/gallery}          เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และกา...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็น…

{gallery}img/new/12-3-61{/gallery}           เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และก...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561

{gallery}img/new/8-3-61{/gallery}         ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561    ...

อ่านต่อ....

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ …

{gallery}img/new/27-2-61{/gallery}         ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้ง...

อ่านต่อ....

โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร…

{gallery}img/new/24-2-61{/gallery}           โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/21-2-61{/gallery}         โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/20-2-61{/gallery}            โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/19-2-61{/gallery}         โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/15-2-61{/gallery}         โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/14-2-61{/gallery}        โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และก...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/13-2-61-1{/gallery}        โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ แล...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และกิจก…

{gallery}img/new/13-2-61{/gallery}        โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านฯ และก...

อ่านต่อ....

การทดลองไข่เป็ดต้มสุกให้เก็บได้ระยะเวลานานรวมถึงให้กลุ่มแม่บ…

{gallery}img/new/4-2-61{/gallery}              วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศาล ก...

อ่านต่อ....

ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหว…

{gallery}img/new/30-1-61{/gallery}               วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายวิศา...

อ่านต่อ....

หารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แรงงานไทยเพื่อทด…

{gallery}img/new/22-1-61{/gallery}               หารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึ...

อ่านต่อ....

บูรณาการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส…

{gallery}img/new/17-1-61-1{/gallery}             วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. น...

อ่านต่อ....

พิจารณา กลั่นกรอง เรื่องรายชื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเ…

{gallery}img/new/17-1-61{/gallery}           วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิศาล ก...

อ่านต่อ....

โควตา “ นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา ” ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตร…

{gallery}img/new/16-1-61{/gallery}              วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั…

{gallery}img/new/29-6-60{/gallery}          ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหว...

อ่านต่อ....

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร…

{gallery}img/new/21-6-60{/gallery}         โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

อ่านต่อ....

ปลัดจังหวัดสตูล ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาการป…

{gallery}img/new/14-6-60{/gallery}        ปลัดจังหวัดสตูล ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาก...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/7-6-60-3{/gallery}       โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้างจิ...

อ่านต่อ....

วิทยากรรุ่นใหม่ (นายบุญรอด ศรีสุวรรณ) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้…

{gallery}img/new/7-6-60-2{/gallery}        วิทยากรรุ่นใหม่ (นายบุญรอด ศรีสุวรรณ) กิจกรรม สร้างเกษตร...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/7-6-60-1{/gallery}         โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม ...

อ่านต่อ....

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประชุมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ที่ขึ…

{gallery}img/new/7-6-60{/gallery}         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประชุมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ที...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรจังหวัดสตูล ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล …

{gallery}img/new/6-6-60-1{/gallery}        สภาเกษตรจังหวัดสตูล ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสต...

อ่านต่อ....

วิทยากรรุ่นใหม่ (นายอับดุลรอหมาน หวันเต๊ะ) กิจกรรม สร้างเกษต…

{gallery}img/new/30-5-60-4{/gallery}        วิทยากรรุ่นใหม่ (นายอับดุลรอหมาน หวันเต๊ะ) กิจกรรม สร้า...

อ่านต่อ....

วิทยากรรุ่นใหม่ (ว่าที่ร้อยตรีสนธยา เส็นนิง) กิจกรรม สร้างเก…

{gallery}img/new/30-5-60-3{/gallery}       วิทยากรรุ่นใหม่ (ว่าที่ร้อยตรีสนธยา เส็นนิง) กิจกรรม สร้างเกษ...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/30-5-60-2{/gallery}         โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม...

อ่านต่อ....

อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านกา…

{gallery}img/new/30-5-60-1{/gallery}        อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด...

อ่านต่อ....

วิทยากรเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายกำพล ตันติโรจนกุล) กิจกรรมสร้าง…

{gallery}img/new/29-5-60-3{/gallery}       วิทยากรเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายกำพล ตันติโรจนกุล) กิจกรรมสร้างเกษ...

อ่านต่อ....

วิทยากรเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายมนูญ สุวรรณชาตรี) กิจกรรมสร้างเก…

{gallery}img/new/29-5-60-2{/gallery}        วิทยากรเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายมนูญ สุวรรณชาตรี) กิจกรรมสร้...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้า…

{gallery}img/new/29-5-60-1{/gallery}           โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผน...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงที่สัตว์น้ำในกระชังแล…

{gallery}img/new/29-5-60{/gallery}         วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายโสภณ พรหมส...

อ่านต่อ....

ประชุมรายงานความคืบหน้าและร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิน…

{gallery}img/new/26-5-60-1{/gallery}        ประชุมรายงานความคืบหน้าและร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการด...

อ่านต่อ....

ประชุมพบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเดินเรือ…

{gallery}img/new/26-5-60{/gallery}         ประชุมพบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเดิน...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เก็บข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัด…

{gallery}img/new/25-5-60{/gallery}         ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เก็บข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านกา...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เก็บข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัด…

{gallery}img/new/23-5-60-2{/gallery}            ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เก็บข้อมูลเกษตรกรรุ...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/23-5-60-1{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรใน...

อ่านต่อ....

ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.เดินเ…

{gallery}img/new/23-5-60{/gallery}         ลงพื้นที่ประชุมพบปะให้ความรู้ ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อแ...

อ่านต่อ....

วิทยากรรุ่นใหม่ (นายทวีศักดิ์ เลหนูกลิ่น) กิจกรรม สร้างเกษตร…

{gallery}img/new/2-6-60{/gallery} วิทยากรรุ่นใหม่ (นายทวีศักดิ์ เลหนูกลิ่น) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจั...

อ่านต่อ....

วิทยากรรุ่นใหม่ (นายวัลลภ หวันอาหลัง) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้…

{gallery}img/new/1-6-60{/gallery}  วิทยากรรุ่นใหม่ (นายวัลลภ หวันอาหลัง) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการ...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใ…

{gallery}img/new/22-5-60{/gallery}          ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

อ่านต่อ....

เกษตรกรเข้าพบ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อปรึก…

{gallery}img/new/19-5-60-1{/gallery}       เกษตรกรเข้าพบ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อปรึกษ...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/18-5-60-1{/gallery}         โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม...

อ่านต่อ....

เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อหารือ …

{gallery}img/new/19-5-60{/gallery}          เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เ...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประ…

{gallery}img/new/18-5-60{/gallery}         ลงพื้นที่ประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกา...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใ…

{gallery}img/new/17-5-60{/gallery}         ลงพื้นที่ประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกา...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้าง…

{gallery}img/new/1-5-60{/gallery}       โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร แผนกิจกรรม สร้างจิตส...

อ่านต่อ....

ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศใ…

{gallery}img/new/15-5-60{/gallery}           ลงพื้นที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกั...

อ่านต่อ....

ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่อาจได้รับผลกระท…

{gallery}img/new/11-5-60{/gallery}         ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่อาจได้รับผลก...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 3/2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติ

{gallery}img/new/9-5-60-1{/gallery}            ประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 3/2560 ...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตร

{gallery}img/new/9-5-60{/gallery}            โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตร&nb...

อ่านต่อ....

กำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต…

{gallery}img/new/8-5-60-1{/gallery}              กำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดกิจ...

อ่านต่อ....

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VCS และช่องทางอื่นๆของกรมการปกครองไปย…

{gallery}img/new/8-5-60{/gallery}            ประชุมทางไกลผ่านระบบ VCS และช่องทางอื่นๆของก...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560

{gallery}img/new/4-5-60{/gallery}            ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560&...

อ่านต่อ....

หารือกับพนักงานสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูลเพื่อบูรณาการขับเ…

{gallery}img/new/3-5-60{/gallery}            หารือกับพนักงานสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูลเพ...

อ่านต่อ....

ประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ประมง ใ…

{gallery}img/new/26-4-60{/gallery}            ประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการจัดต...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงานด้านพืช ครั้งที่ 1/2560

{gallery}img/new/25-4-60{/gallery}       ประชุมคณะทำงานด้านพืช ครั้งที่ 1/2560       วัน...

อ่านต่อ....

ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ทราบแนวทางการดำเนินการในที่ดิน สค…

{gallery}img/new/20-4-60{/gallery}              ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ทราบแนวทา...

อ่านต่อ....

เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโ…

{gallery}img/new/31-3-60{/gallery} เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เ...

อ่านต่อ....

ประชุมและหาแนวทางในการจัดงานประเพณีตำบลแหลมสน " กินแตง …

{gallery}img/new/30-3-60{/gallery} ประชุมและหาแนวทางในการจัดงานประเพณีตำบลแหลมสน " กินแตง แข่งม้า ตำบลแหลมสน ครั้งที่ 2...

อ่านต่อ....

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emergin…

{gallery}img/new/24-3-60{/gallery} โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging SMAEs    &nb...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/22-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/21-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/20-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/16-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/15-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/14-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุ…

{gallery}img/new/13-3-60{/gallery} เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 &nbs...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

{gallery}img/new/8-3-60{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่        วันพุ...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2560

{gallery}img/new/7-3-60{/gallery} ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2560           ว...

อ่านต่อ....

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษา หาร…

{gallery}img/new/6-3-60{/gallery} เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางทางการดำเนินการท...

อ่านต่อ....

เกษตรกรอำเภอท่าแพ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก…

{gallery}img/new/2-3-60-1{/gallery} เกษตรกรอำเภอท่าแพ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หมู...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั…

{gallery}img/new/2-3-60{/gallery} ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560   ...

อ่านต่อ....

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

{gallery}img/new/28-2-60{/gallery} โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร           วันอ...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ป…

{gallery}img/new/27-2-60-1{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและข...

อ่านต่อ....

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

{gallery}img/new/27-2-60{/gallery} โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร          วันจั...

อ่านต่อ....

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

{gallery}img/new/27-2-60{/gallery} โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร          วันจั...

อ่านต่อ....

สภาเกษตรกรฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับกลุ่มองค…

{gallery}img/new/24-2-60{/gallery} สภาเกษตรกรฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับกลุ่มองค์กรเกษตรกรฯ ออกบูทขายสิน...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ป…

{gallery}img/new/22-2-60{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนังจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขั...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ป…

{gallery}img/new/21-2-60-2{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงาน...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ป…

{gallery}img/new/21-2-60-1{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและข...

อ่านต่อ....

โครงการยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้า…

{gallery}img/new/21-2-60{/gallery} โครงการยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา&nbs...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี…

{gallery}img/new/20-2-60-3{/gallery} เข้าพบผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล เพื่อบูรณาการงานเรื่องปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการ...

อ่านต่อ....

เข้าพบที่ดินจังหวัดเพื่อนำหนังสือร้องทุกข์ของเกษตรกรที่ได้รั…

{gallery}img/new/20-2-60-2{/gallery} เข้าพบที่ดินจังหวัดเพื่อนำหนังสือร้องทุกข์ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนในที่ดิน...

อ่านต่อ....

เกษตรกรเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบในที่ดิน ส.ค…

{gallery}img/new/20-2-60-1{/gallery} เกษตรกรเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบในที่ดิน ส.ค.1 พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำ...

อ่านต่อ....

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ป…

{gallery}img/new/20-2-60{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเคล...

อ่านต่อ....

จัดประชุมกลุ่มแตงโมในพื้นที่ตำบลแหลมสน เพื่อหาแนวทางในการแก้…

{gallery}img/new/17-2-60-1{/gallery} จัดประชุมกลุ่มแตงโมในพื้นที่ตำบลแหลมสน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร...

อ่านต่อ....

เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร…

{gallery}img/new/17-2-60{/gallery} เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเค...

อ่านต่อ....

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนโครงก…

{gallery}img/new/16-2-60{/gallery} โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 60 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสตูล เ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/9-2-60-2{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร           &nb...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

{gallery}img/new/15-2-60{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่         วันพุธที่...

อ่านต่อ....

รายการสนทนากับสภาเกษตกรจังหวัดสตูล สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแล…

{gallery}img/new/10-2-60{/gallery} รายการสนทนากับสภาเกษตกรจังหวัดสตูล สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R -Radio Net...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/7-2-60-2{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร            วั...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/7-2-60-1{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร             &...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/6-2-60{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร          วันจันทร์...

อ่านต่อ....

คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรตำบลท่าแพ เป็นคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรก…

{gallery}img/new/1-2-60-1{/gallery} คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรตำบลท่าแพ เป็นคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภ...

อ่านต่อ....

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

{gallery}img/new/31-1-60{/gallery} อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลองกองแบบครบวงจร โครงการวิจัยและพัฒนานวัต...

อ่านต่อ....

จัดรายการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พบเกษตรกรผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่…

{gallery}img/new/27-1-60-1{/gallery} จัดรายการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พบเกษตรกรผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น R เรดิโอเน็ตเวิร์ค ...

อ่านต่อ....

บูรณาการร่วมกัน กับ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล โครงการยุวเกษตรกร และเ…

{gallery}img/new/26-1-60{/gallery} บูรณาการร่วมกัน กับ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ &nbs...

อ่านต่อ....

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560

{gallery}img/new/25-1-60{/gallery} ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560       ...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนิค…

{gallery}img/new/24-1-60-1{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังห...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลนิคมพัฒนา อำ…

{gallery}img/new/24-1-60{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล&nbs...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอละงู จังหวัดสต…

{gallery}img/new/23-1-60-1{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอละงูจังหวัดสตูล     &n...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดจา…

{gallery}img/new/23-01-60{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดจาก...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลท่าเรือ อำเภ…

{gallery}img/new/19-01-60-4{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล&nb...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลแหล…

{gallery}img/new/19-01-60-3{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัด...

อ่านต่อ....

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลแหลมสน อำเภอ…

{gallery}img/new/19-01-60-2{/gallery} โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ...

อ่านต่อ....

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสต…

{gallery}img/new/19-01-60-1{/gallery} ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 60  &...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลควน…

{gallery}img/new/18-01-60-1{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหว...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอท่าแพ จังหวัดสต…

{gallery}img/new/18-01-60{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล      ...

อ่านต่อ....

ยื่นหนังสือร้องเรียน ปัญหาด้านที่ดินทำกิน และปัญหาความเดือดร…

{gallery}img/new/17-01-60{/gallery} ยื่นหนังสือร้องเรียน ปัญหาด้านที่ดินทำกิน และปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการขุดลอกร่อง...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่…

{gallery}img/new/16-01-60-3{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายอาชีพฯ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จ...

อ่านต่อ....

สำรวจปัญหาความเดือดร้อน การขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรย หมู่ที่ 2…

{gallery}img/new/16-01-60-2{/gallery} สำรวจปัญหาความเดือดร้อน การขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรย หมู่ที่ 2, 14 อำเภอละงู จังหวัด...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดสต…

{gallery}img/new/16-01-60-1{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดสตูล    &nb...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า …

{gallery}img/new/16-01-60{/gallery}  ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า  ตำบลทุ่งบุหลัง  อำเภอทุ่งหว้า  จั...

อ่านต่อ....

การดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs…

{gallery}img/new/13-01-60-1{/gallery} การดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่    &n...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

{gallery}img/new/13-01-60{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล      &n...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

{gallery}img/new/11-1-60-2{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล        &...

อ่านต่อ....

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

{gallery}img/new/11-1-60-1{/gallery} คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อจัดการฟาร์ม อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล    &nb...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/11-1-60{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล     ...

อ่านต่อ....

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

{gallery}img/new/10-1-60-1{/gallery} ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล        ...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

{gallery}img/new/10-01-60{/gallery} โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร           วัน...

อ่านต่อ....

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

{gallery}img/new/9-01-60-1{/gallery} ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน       &nbs...

อ่านต่อ....

ประสานกลุ่มวิสาหกิจุชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

{gallery}img/new/9-01-60{/gallery}          ประสานกลุ่มวิสาหกิจุชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเ...

อ่านต่อ....

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560

{gallery}img/new/5-01-60{/gallery} ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560          วันพฤห...

อ่านต่อ....

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการตาม…

{gallery}img/new/29-12-59-3{/gallery} ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการตามโครงการสินเชื่อ...

อ่านต่อ....

ประชุมคณะทำงานด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

{gallery}img/new/29-12-59-2{/gallery} ประชุมคณะทำงานด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล          วัน...

อ่านต่อ....

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

{gallery}img/new/27-12-59-1{/gallery} ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล        วันอังคารที...

อ่านต่อ....

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

{gallery}img/new/27-12-59{/gallery} โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่         วันอังคารที่ ...

อ่านต่อ....

โครงการอบรม การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร

{gallery}img/new/18-12-59{/gallery} โครงการอบรม การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 25...

อ่านต่อ....

โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ 1 ตำบล 1 ต้นแบบตามแนวป…

{gallery}img/new/22-12-59-2{/gallery} โครงการ 1 ตำบล 1 ต้นแบบ สู่การเป็น SME วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00...

อ่านต่อ....

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.

  เชิญเกษตรกรมีส่วนร่วมครั้งสำคัญกับสภำเกษตรกรแห่งชำติ คลิกเลย   พระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแหงช...

อ่านต่อ....

ระบียบ

    ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2558...

อ่านต่อ....

ข้อบังคับ

    ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555...

อ่านต่อ....

มติ ครม. ที่เกี่ยวกับการเกษตร

    → มติ ครม. ๗ ก.พ. ๖๐ คลิกดู  → มติ ครม. ๒๔ ม.ค. ๖๐ คลิกดู &ra...

อ่านต่อ....

กฎหมาย

    → พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  คลิกดู →กฎกระทรวงการขออนุญาตแ...

อ่านต่อ....

ตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

Error: No articles to display

ตลาดสินค้าเกษตร (ประมง)

Error: No articles to display

ตลาดสินค้าเกษตร (ปศุสัตว์)

Error: No articles to display

ตลาดสินค้าเกษตร (พืช)

Error: No articles to display

ตลาดสินค้าเกษตร อื่นๆ

Error: No articles to display

สินค้าเกษตรแปรรูป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

175677
TodayToday72
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week568
This_MonthThis_Month2661
All_DaysAll_Days175677

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู