• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 สงขลา ได้เข้าหารือและยื่นหนังสือผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ใน 3 พื้นที่ของจังหวัดสตูล

     วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 สงขลา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (สระเก็บน้ำบ้านสะพานเคียน) หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (สระเก็บน้ำบ้านบาราเกตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ทั้ง 3 พื้นที่ของจังหวัดสตูล ในการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 สงขลาได้รับข้อเสนอของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการพลักดันเข้าแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นจังหวัดสตูลได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู