• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 12 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยมีนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 16 คนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกฯ และผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ประกอบไปด้วย 1) ด้านพืชจำนวน 6 คน 2) ด้านสัตว์จำนวน 4 คน และ 3) ด้านประมง จำนวน 2 คน เข้าร่วมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพร้อมเพรียงกัน      

ซึ่งผลการลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิปรากฎว่ามีผู้ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ด้านพืช จำนวน 2 คน 2.) ด้านสัตว์ จำนวน 2 คน และ 3) ด้านประมง จำนวน 1 คน ดังนี้

ด้านพืช

1.นายดารอหยาด ราหมาน หมายเลข 3 ได้คะแนน 14 คะแนน ได้รับเลือกลำดับที่ 1

2.นายศุภนันท์ สะเด็น หมายเลข 1 ได้คะแนน 9 คะแนน ได้รับเลือกลำดับที่ 2

 

ด้านสัตว์

  1.นายมูฮำหมาด หลีเยาว์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 10 คะแนน ได้รับเลือกลำดับที่ 1

  2.นายนิติภูมิ หลงเก หมายเลข 2 ได้คะแนน 9 คะแนน ได้รับเลือกลำดับที่ 2

 

ด้านประมง

      1.นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน หมายเลข 1 ได้คะแนน 10 คะแนน ได้รับเลือกลำดับที่ 1

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176911
TodayToday45
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week480
This_MonthThis_Month570
All_DaysAll_Days176911

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู