• bannerz

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสตูล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสตูล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการช่วยเหลือโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล รหัสโครงการ (MV–65-0013) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) จำนวน 50 คูปอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ จังหวัดสตูล จำนวน 25 คูปอง และจังหวัดสงขลา จำนวน 25 คูปอง เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสตูล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ต่อไป   

                                                                                                                                                                         

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176922
TodayToday56
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week491
This_MonthThis_Month581
All_DaysAll_Days176922

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู