• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตกาแฟพรีเมี่ยมกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสตูล ไร่กาแฟนายเอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

                   วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตกาแฟพรีเมี่ยมกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสตูล ไร่กาแฟนายเอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ชาเปลือกกาแฟโรบัสต้า 2.กาแฟคั่วบดโรบัสต้า 3.ชาดอกกาแฟโรบัสต้า 4.สครับขัดผิวกาแฟโรบัสต้า ตลอดจนเมล็ดกาแฟตากแห้ง แต่ทางกลุ่มยังประสบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ยังขาดเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟโรบัสต้าแบบตากแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟ โรบัสต้า

          วิสาหกิจชุมชนผลิตกาแฟพรีเมี่ยมกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสตูล ไร่กาแฟนายเอก ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลไว้แล้วนั้น จึงได้เสนอปัญหา ความต้องการ ผ่านมายังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อช่วยดำเนินการผลักดันประสาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ต่อไป

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175680
TodayToday75
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week571
This_MonthThis_Month2664
All_DaysAll_Days175680

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู