• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์       หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวธนาภรณ์ ขำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับหนังสือร้องทุกข์จากนายสุไลหมาน โต๊ะประดู่ ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 34 ครัวเรือน ได้ครอบครองที่ดินประมาณ 80 ไร่และใช้ประโยชน์ทำกินมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ปี ไม่สามารถยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) (น.ส.4จ) รวมถึงการขอรับสิทธิ์ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่ให้การชดเชยราคาผลผลิตตกต่ำได้ หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตลอดจนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด มาจนถึงปัจจุบัน

นายสุไลหมาน โต๊ะประดู่ ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จึงขอความกรุณามายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ว่าอาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสิทธิ์ ที่ควรจะได้รับ ต่อไป

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175678
TodayToday73
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week569
This_MonthThis_Month2662
All_DaysAll_Days175678

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู