• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลเพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าหารือนายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสตูล เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสตูลสามารถผลิตแพะมีมาตรฐานและยกระดับไปสู่ฟาร์ม GFM ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176909
TodayToday43
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week478
This_MonthThis_Month568
All_DaysAll_Days176909

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู