• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายสุนันท์ พรหมอินทร์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลคนที่ 1,2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้                                                             

1. พิจารณาพิจารณาร่างแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการลักลอบใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3. พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ที่ดินตกสำรวจ) หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

4. พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรที่อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ทุ่งตากแดด) หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

5.พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ทับที่นางถนอม ติกุลกลิ่น

6. พิจารณาการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส. 3 ก ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับมัสยิดบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

7. พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรที่อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

8. พิจารณาทบทวนปัญหาอุปสรรคการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175670
TodayToday65
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week561
This_MonthThis_Month2654
All_DaysAll_Days175670

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู