• bannerz

ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุมชนระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบล นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับคณะทำงานฯที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลแต่งตั้งขึ้น ได้แก่ บัณฑิตอาสาตำบลนาทอน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้คณะทำงานเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลดังต่อไปนี้

1 ความเป็นมาและขั้นตอนของการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลทุ่งหว้าของทีม 5 ทีม ได้แก่ 1.ทีมอำนวยการในพื้นที่ 2.ทีมจัดเก็บข้อมูล 3.ทีมตรวจทานข้อมูล 4.ทีมบันทึกข้อมูล 5.ทีมวิเคราะห์ข้อมูล

3 ชี้แจงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

4 แนวทางการเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหารายสินค้าเกษตร (2)ปัญหาหนี้สิน (3)ปัญหาที่ดินทำกิน (4)ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5)และความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176916
TodayToday50
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week485
This_MonthThis_Month575
All_DaysAll_Days176916

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู