• bannerz

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดจำปาดะ”

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดจำปาดะ” ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ผลักดันเพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดจำปาดะ”ผลจากการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้มีการทดลองสาธิตการทำเซรั่มจากสารสกัดจำปาดะโดยใช้ใบจำปาดะที่แห้งแล้วมาสกัดทำเป็นเซรั่ม พร้อมทั้งส่งมอบต้นแบบเซรั่มจากสารสกัดจำปาดะ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิม ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อรับไปดำเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เซรั่มจากสารสกัดจำปาดะ ในโอกาสต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู