• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดสตูล โครงการ “สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ”

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อร่วมสานเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนสลัดนอกบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อีกทั้งหน่วยงานกอ.รมน. จังหวัดสตูลได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต วงเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้แก่พันธุ์ไส้เดือน AF1 ปุ๋ยคอก ภาชนะเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนสลัดนอกบ้าน ตลอดจนให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพื่อให้สมาชิกนำกลับไปผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในแปลงผักตลอดจนวางจำหน่าย และนำไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองและชุมชนข้างเคียง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักสลัดและผักชนิดอื่นๆ รวมถึงสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายมูลไส้เดือน ต่อไป 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176924
TodayToday58
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week493
This_MonthThis_Month583
All_DaysAll_Days176924

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู