• bannerz

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกงชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบคำชี้แจงข้อปฏิบัติการห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ปี 2564 การประเมินสถานการณ์หรือคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมีจำนวนมาก รวมถึงการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสินค้าเกษตร (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ) ตามเกณฑ์การจัดสรรและกำหนดราคาเป้าหมายนำสินค้าเกษตรตามกรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด และจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู