• bannerz

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมี นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าปัญหาที่ดินของเกษตรกร กรณีถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ ส.ค.1 แล้วดำเนินการขอออกโฉนดที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2. พิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว)ที่เกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึงสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 3. พิจารณาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพื้นที่จังหวัดสตูล 4. พิจารณาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. พิจารณาเพิ่มแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม จำนวน 1 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2564) 6. พิจารณาการขออนุมัติการเดินทางไปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 7. พิจารณาการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565-2569 8. พิจารณาการจัดซื้อและจัดจ้างหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 9. พิจารณาปรับโอนงบประมาณ ข้ามหมวดข้ามงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176911
TodayToday45
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week480
This_MonthThis_Month570
All_DaysAll_Days176911

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู