• bannerz

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เกษตรจังหวัดสตูล ปฏิรูปจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล พาณิชย์จังหวัดสตูล อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ สำนักงานฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรอุตสาหกรรม นวัตกรรมสมัยใหม่ และสร้างผู้ประกอบการเกษตร ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176918
TodayToday52
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week487
This_MonthThis_Month577
All_DaysAll_Days176918

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู