• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมี นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

  • 1. พิจารณาตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 2. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของนายรุ่งตะวัน ส่งแสง ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • 3. พิจารณาแนวทางการผลักดันการขออนุญาตใช้ที่ดินตั้งเป็นวัดคีรีวง ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • 4. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ำ (ฝายทุ่งมะปรัง) หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  • 5. พิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 6. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • 7. พิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีผลย้อนหลัง
  • 8. พิจารณาขอความเห็นชอบการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175665
TodayToday60
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week556
This_MonthThis_Month2649
All_DaysAll_Days175665

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู