• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

         วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 พัฒนาการอำเภอควนโดน เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอควนโดน ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลย่านซื่อ ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ตำบลย่านซื่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี นางสาวอมรทิพย์ ลายพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด การทำเวทีประชาคมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เข้าบรรยายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดความรู้ตระหนักพิษภัยยาเสพติด การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทายาทเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูล สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู