• bannerz

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

 

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของตำบลทุ่งบุหลังเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5)  ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรตำบลทุ่งบุหลังในการบูรณาการร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กับองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175666
TodayToday61
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week557
This_MonthThis_Month2650
All_DaysAll_Days175666

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู