• bannerz

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน เกษตรกรตำบลฉลุง

                 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญฤทธิ์ บิลหมาด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานการกู้เงินตามสัญญาขายฝาก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารสำหรับดำเนินการขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และเข้าพบเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีสัญญาขายฝากที่ดินให้กับ นางสุวานี สังข์ประเสริฐเกษตรกรตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเกษตรกรหรือผู้ขายฝากได้ทำสัญญาขายฝากไว้ และครบกำหนดชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดตามสัญญา แต่เกษตรกรหรือผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ให้กับผู้รับขายฝากตามที่นัดหมายได้ ทางสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจึงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้เกษตรกรหรือผู้ขายฝากยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175670
TodayToday65
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week561
This_MonthThis_Month2654
All_DaysAll_Days175670

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู