• bannerz

เกษตรกรตำบลฉลุง เข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน

 

                 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสุวานี สังข์ประเสริฐเกษตรกรตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้ได้รับความเดือดร้อนปัญหาหนี้สิน สัญญาขายฝากที่ดิน ได้เข้าหารือ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอคำแนะนำ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สัญญาขายฝากที่ดินที่ได้มีการขายฝากที่ดิน 3 งาน 12 วา ที่เกษตรกรหรือผู้ขายฝาก ได้ทำสัญญาขายฝากไว้ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ในเดือน พฤศจิกายน 2560 และได้ประนอมหนี้จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการประนอมหนี้ดังกล่าวครบกำหนดในเดือนนี้แต่เกษตรกรหรือผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ให้กับผู้รับขายฝากตามที่นัดหมายได้ ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจึงได้รับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลติดต่อประสานงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสตูล

2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบปัญหาหนี้สิน เข้าหารือเพื่อนำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด จังหวัดสตูลเพื่อดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175680
TodayToday75
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week571
This_MonthThis_Month2664
All_DaysAll_Days175680

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู