• bannerz

เกษตรกรตำบลตำมะลัง เข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน

 

                 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวลภณพร หลงกูนัน เกษตรกรตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้ได้รับความเดือดร้อนปัญหาหนี้สิน สัญญาขายฝากที่ดิน ได้เข้าหารือหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอคำแนะนำ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สัญญาขายฝากที่ดิน 55 ตารางวา ที่เกษตรกรหรือผู้ขายฝาก ได้ทำสัญญาขายฝากไว้ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 แต่เกษตรกรหรือผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ให้กับผู้รับขายฝากตามที่นัดหมายได้ ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จึงได้รับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลติดต่อประสานงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสตูล

2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบปัญหาหนี้สิน เข้าหารือเพื่อนำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด จังหวัดสตูลเพื่อดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176929
TodayToday63
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week498
This_MonthThis_Month588
All_DaysAll_Days176929

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู