• bannerz

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) ในพื้นที่ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา  13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู สำนักงานเกษตรอำเภอละงู เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจตำบลเขาขาว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร(สทก.1,สทก.2) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล และที่ดินทำกินตามเอกสารใบจอง น.ส.2 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินทั้ง 2 ประเภท จำนวน 300 ราย เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกิน (สทก.1,สทก.2) ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) และที่ดินตามเอกสารใบจอง น.ส.2 โดยราษฎรส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับที่ดินที่ตนถือครองอยู่นั้นเป็นที่ดินประเภทใด หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงจึงได้มีแนวทางให้ราษฎรสามารถตรวจสอบที่ดินที่ถือครองกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่านั้นๆ ได้ เพื่อกำหนดวิธีการ ขั้นตอน แนวทางการดำเนินการในที่ดินทำกินของราษฎร (สทก.1,สทก.2) ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) และที่ดินตามเอกสารใบจอง น.ส.2 ดังนี้

1.ราษฎรที่มีที่ดินทำกิน (สทก.1,สทก.2) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จ.สตูล) พิจารณาดำเนินการต่อไป

2. ราษฎรที่มีที่ดินทำกินตามเอกสารใบจอง น.ส.2 สามารถติดต่อประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู เพื่อขอออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดกำหนดได้ แต่ต้องเป็นที่ดินของราษฎรที่มีชื่ออยู่ตามเอกสารใบจอง น.ส.2 หรือสามารถตกทอดสู่ทายาท จึงสามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิได้

3. ราษฎรที่มีที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของราษฎรที่มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้วนั้น สามารถที่จะขอตรวจสอบที่ดินของตนเองกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลได้ว่าอยู่ในที่ปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถที่จะยื่นคำขอเพื่อออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ต่อไปได้

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176913
TodayToday47
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week482
This_MonthThis_Month572
All_DaysAll_Days176913

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู