• bannerz

เกษตรกร เข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน

                 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนปัญหาหนี้สิน เกี่ยวกับสัญญาขายฝากที่ดิน ได้เข้าหารือร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอคำแนะนำ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีนายอานนท์ หวันชิตนาย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้รับเรื่องดังกล่าว และมีข้อเสนอแนวทางให้กับเกษตรกรในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

1. สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสตูลติดต่อประสานงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสตูล หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบปัญหาหนี้สิน (สัญญาขายฝากที่ดิน)

2. สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสตูล แนะนำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบปัญหาหนี้สิน เข้าหารือและขอทราบขั้นตอน แนวทางการแก้ไขปัญหา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด จังหวัดสตูลต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176911
TodayToday45
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week480
This_MonthThis_Month570
All_DaysAll_Days176911

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู