• bannerz

โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตรให้จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร

โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตรให้จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร

         ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.อภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้ดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตรให้จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการนั้น โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา, นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.กล่าวรายงาน และดร.อภิชัย สมบูรณ์ปรกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
         ในงานวันดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งจากกล้วย, การผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่อการค้า, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อความงาม, การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนไม้ผล, การปลูกกาแฟและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟเพื่อสร้างรายได้, เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู,การผลิตจุลินรีย์อย่างง่ายเพื่อทดแทนสารเคมีป้องกันโรคพืช และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคเนื้อและการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคขุน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,000 คน มาจาก 5 จังหวัดได้แก่ นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สงขลาและสตูล

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175677
TodayToday72
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week568
This_MonthThis_Month2661
All_DaysAll_Days175677

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู