• bannerz

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร)

         วันที่ 11 กันยายน 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร) ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
         วัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและบูรณาการร่วมกันระหว่างเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและแก้ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
         1 พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร ให้แล้วเสร็จ ประกอบไปด้วย ดังนี้
          - ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค – บริโภค และใช้ในการเกษตร ความต้องการบ่อบาล ม.3 ตำบลบ้านควน ม.1 ตำบลตันหยงโป ม.7 ตำบลคลองขุด ม.4 ตำบลนาทอน ม.4,7 ตำบลควนกาหลง ม.1 ตำบลปากน้ำ และ ม.5 ตำบลสาคร 
          - ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค – บริโภค และใช้ในการเกษตร ความต้องการบ่อน้ำตื้น ม.8 ตำบลควนกาหลง ม.1 ตำบลปากน้ำ ม. 1 ตำบลควนสตอ 
          - ปัญหาฝายน้ำล้น ไม่เพียงพอใช้ในการทำเกษตรในฤดูแล้ง ม.4 ตำบลนาทอน 
          - ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ม.8 ตำบลควนกาหลง
สำนักงานฯ ส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหา เรื่อง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 ในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบล 6 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เรียบร้อยแล้ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ได้ดำเนินการเข้าแผนงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ในปีงบประมาณ 2562 - 2563 ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมการขุดเจาะบ่อบาดาล และบ่อน้ำตื่นของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175669
TodayToday64
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week560
This_MonthThis_Month2653
All_DaysAll_Days175669

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู