• bannerz

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่ดินทำกินของราษฎร และมีที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จ.สตูล)

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่ดินทำกินของราษฎร และมีที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จ.สตูล)

          วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (นายสมจิต เวชสิทธิ์) พร้อมด้วยพนักงานสภาฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการที่ดินทำกินของราษฎร และมีที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จ.สตูล) เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตำบลนาทอน และตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ต่อไป รวมถึงการหารือโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดสตูลที่จะเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยาย "ทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ"ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นี้

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176932
TodayToday66
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week501
This_MonthThis_Month591
All_DaysAll_Days176932

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู