• bannerz

หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอทุ่งหว้า (ครั้งที่ 2) เรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกินของราษฎรบ้านวังตง

           วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสภาฯ เข้าหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอทุ่งหว้า (ครั้งที่ 2) เรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกินของราษฎรบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่ได้ยื่นหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่มีที่ดินทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ราษฎร จำนวน 75 ราย
หลังจากที่ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้หารือร่วมกันกับศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสงขลาและสำนักงานที่ดิน อ.ละงู โดยได้รับการแนะนำ แนวทางให้ สกจ.สต ติดต่อประสานงานกับ สนง.ที่ดิน อ.ทุ่งหว้า เพื่อตรวจเช็คแผนที่ระวางที่ดินที่เกิดข้อพิพาทว่าได้มีการดำเนินการออกเอกสาร น.ส.3ก ให้กับราษฎรแล้วหรือยัง หรือยังมีการค้างแจกเอกสาร น.ส.3ก หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยให้ตรวจเช็คตามเอกสาร น.ส.6 และ น.ส.8 เนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 32715 ที่กำหนดเนื้อที่ไว้ 28-2-60.6 ไร่ และไม่ได้มีการประกาศเพิ่มเติมในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จต่อไป
ผลจากการหารือร่วมกันในวันนี้ จึงได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ดังนี้
1.ให้ราษฎรที่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว จัดทำเวทีประชาคมเพื่อมีบทสรุปของเวทีประชาคมว่าไม่ได้อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 32715 ที่กำหนดเนื้อที่ 28-2-60.6 ไร่
2.ให้สภจ.สต ในฐานะองค์กรของราษฎรที่ได้ยื่นหนังสือมายัง สภจ.สต ทำหนังสือถึงศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสงขลา เพื่อดำเนินการบรรจุเข้าแผนการเดินสำรวจที่ดินให้กับราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ราษฎร จำนวน 75 ราย) ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175666
TodayToday61
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week557
This_MonthThis_Month2650
All_DaysAll_Days175666

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู