• bannerz

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เพื่อยื่นหนังสือมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา

         เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เพื่อยื่นหนังสือมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา

        วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา นายสุนันท์ พรหมอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เพื่อยื่นหนังสือมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา ขอความกรุณาดำเนินการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่ดิน สทก.1 สทก.2ก ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์) จำนวน 250 ราย และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุด) จำนวน 143 ราย ที่ถือครองเอกสาร สทก.1 สทก.2ก และจำนวนเกษตรกรอีกมากมายที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินแต่มีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่สันนิษฐานได้ว่าหน้าจะมีรายชื่อผู้ถือครองเอกสาร สทก.1 สทก.2ก เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสตูล (คทช.จ.สตูล) พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินสทก.1,สทก.2ก ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176920
TodayToday54
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week489
This_MonthThis_Month579
All_DaysAll_Days176920

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู