• bannerz

หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

           หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

           วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม ้(นางสาวสุทิศา รวมเงาะ) เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์) พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 255 ราย และ(ป่าควนสังหวนเขาบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุด) พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 143 ราย ที่ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอความช่วยเหลือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ราษฎรได้ถือครองที่ดินตามเอกสาร สทก.1 และสทก.2ก โดยมีหลักหมุด สทก.ในพื้นที่อีกด้วย ต่อมาได้มีการยกเลิกเอกสารดังกล่าว และให้ออกเอกสารอย่างอื่นเป็นการทดแทนแต่ ณ ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ยังไม่รับเอกสารใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับคืนมา เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
            ผลจากการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ทำหนังสือเสนอมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เพื่อให้มีการตรวจสอบรายชื่อทั้ง 2 พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือไม่ (ถ้ามี) ก็ให้ดำเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (จังหวัดสตูล) คทช.จ.สตูล เพื่อพิจารณาดำเนินการบรรจุเข้าแผนดำเนินการจัดทำแผนที่แปลงของราษฎรเป็นแปลงรวมตามนโยบายของ คทช. ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175669
TodayToday64
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week560
This_MonthThis_Month2653
All_DaysAll_Days175669

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู