• bannerz

ส่งมอบข้อมูลปัญหาที่ดินทำกิน สค.1 พร้อมดำเนินการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถือครองเอกสารสิทธิ์ สค.1 ที่ได้ยื่นหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

          ส่งมอบข้อมูลปัญหาที่ดินทำกิน สค.1 พร้อมดำเนินการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถือครองเอกสารสิทธิ์ สค.1 ที่ได้ยื่นหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
        วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาที่ดินทำกิน จากการถือครองเอกสารสิทธิ์ สค.1 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และในวันเดียวกัน ได้เข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอละงู ณ สำนักงานที่ดินอำเภอละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
         สืบเนื่องจากได้ดำเนินการตามข้อหารือ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้เข้าหารือปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่ได้ยื่นหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบในประเด็นที่ดินทำกิน สค.1ของเกษตรกรตำบลสาคร อำเภอท่าแพ และเกษตรกรตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หลังจากได้มีการหารือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวข้างต้น นั้น
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จึงได้ทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่อง เอกสารสิทธิ์ สค.1 เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน พร้อมด้วยประสานประสานเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง 2 อำเภอ เข้ามาดำเนินการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดรังวัดพื้นที่ใหม่ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ต่อไป จากที่ได้ต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี จนบัดนี้ ถึงเวลาที่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2561 จากการจัดทำเวทีประชาคมตามโครงการนโยบายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176916
TodayToday50
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week485
This_MonthThis_Month575
All_DaysAll_Days176916

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู