• bannerz

ความคืบหน้าในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล


          ความคืบหน้าในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายมะโหรน มะลิหมัด เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อำเภอท่าแพ เข้าพบพนักงานอัยการเพื่อให้ข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ครั้งที่ 2) เกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างท่านกับ นายหมีด ยีบิหลัง ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดนัด (ครั้งที่ 1) นายหมีด ยีบิหลัง ไม่มาตามกำหนดนัด โดยไม่แจ้งสาเหตุขัดข้องให้ทราบ ดังนั้น พนักงานอัยการจังหวัด นัดเพื่อสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ย ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสตูล อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ชั้น 1 ถนนสถิตยุติธรรม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความคืบหน้าเรื่องของนายมะโหรน มะลิหมัด เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ คู่กรณีนายหมีด ยีบิหลัง ได้ตกลงยินยอมจะดำเนินการโอนที่ดินโฉนดดังกล่าวบางส่วนที่นายมะโหรน มะลิหมัด ได้ซื้อและผ่อนจ่ายครบถ้วนแล้ว ภายในเดือนตุลาคม 2561 
          ซึ่งก่อนหน้านี้ที่นายหมีด ยีบิหลัง ไม่ยอมตกลงโอนที่ดินดังกล่าวให้นายมะโหรน มะลิหมัด เพราะขณะนั้นนายหมีด ยีบิหลัง ได้รอให้หลานสาวบรรลุนิติภาวะ หรือครบ 20 ปี บริบูรณ์ และเป็นผู้มีสิทธิยินยอมที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับมรดกจากบิดา มารดาของนายหมีด ยีบิหลัง 
พนักงานอัยการได้ทำการบันทึกข้อตกลงประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามข้อตกลงของคู่กรณีขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน และได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และมอบให้ถือไว้คนละฉบับ เก็บไว้ ณ ที่ทำการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 1 ฉบับ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู