• bannerz

ประชุมกรณีการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองลำโลนพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

      ประชุมกรณีการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองลำโลนพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
      วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย พนักงานสภาฯ เข้าร่วมประชุม กรณีการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองลำโลนพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมชลประทาน,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด, สำนักงานชลประทานที่ 16, โครงการชลประทานสตูล, อำเภอละง,ู สบอ.5, อบต.น้ำผุด, ผู้นำในหมู่บ้าน, และตัวแทนประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการจำนวน 3 แนวทาง เพื่อให้ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำผุดได้พิจารณาในการดำเนินการดังนี้
1.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้เมื่อปี 49 ให้สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่โดยการเพิ่มถังเก็บน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร
2.สร้างอ่างเก็บน้ำลำโลนที่ผ่านการศึกษาเอาไว้แล้ว โดยใช้วิธีการสูบน้ำเอามาใช้ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลน้ำผุด แต่ทุกคนที่ใช้น้ำต้องช่วยกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
3.สร้างฝายต้นน้ำลำโลน ที่มีขนาดความยาว 20 เมตร สูง 1.5 เมตร ตามที่ชาวบ้านต้องการที่ขอพระราชทาน แต่ติดเงื่อนไขการสร้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดซึ่งอยู่ในประเภทป่า ชั้น 1.A ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวได้ ยกเว้นต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในการดำเนินการ
ผลจากการประชุม จึงได้มีบทสรุปแนวทางว่าให้มีการดำเนินการตามข้อ 3 แต่ต้องปรับลดขนาดการสร้างฝายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 3 ได้ ก็จะดำเนินการสร้างน้ำปะปาภูเขา โดยใช้ระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งสามารถใช้อำนาจของอธิบดีอนุมัติดำเนินการได้
ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องศึกษาความเป็นได้ และจะนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175673
TodayToday68
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week564
This_MonthThis_Month2657
All_DaysAll_Days175673

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู