• bannerz

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่ติดเขตอุตยานแห่งชาติทะเลบัน

       หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่ติดเขตอุตยานแห่งชาติทะเลบัน
       วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เพื่อหารือแนวทางบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ของเกษตรกรที่มีที่ติดเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้จัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม รับฟังปัญหาความต้องการ ของเกษตรกรในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ปัญหา 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1.) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2.) ปัญหาหนี้สิน (3.) ปัญหาที่ดินทำกิน (4.) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5.) ปัญหาเงินทุน (6.) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ รวมถึงการยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176907
TodayToday41
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week476
This_MonthThis_Month566
All_DaysAll_Days176907

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู