• bannerz

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชน

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชน
         วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมรามา การ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
         โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.) ประสานความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลป้องกันปัญหายาเสพติดในจังหวัด/อำเภอตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน 2.)ให้ความรู้โทษภัยยาเสพติดแก่เกษตรกร 3.)พัฒนาเกษตรกรเป็นแกนนำเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.)มีส่วนร่วมในการชักชวนแนะนำเฝ้าระวังกระบวนการบำบัดและช่วยเหลือเยียวยาหลังบำบัด 5.)เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176917
TodayToday51
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week486
This_MonthThis_Month576
All_DaysAll_Days176917

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู