• bannerz

โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เตรียมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

          โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เตรียมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
          ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ว่าที่.ร.ต.อภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เตรียมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
          - เพื่อสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) ให้กับสมาชิก อสวท.
          - เพื่อสร้างความเข้มแข็งการเป็นผู้นำด้าน วทน.ให้กับสมาชิก อสวท.
          - เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดการนำ วทน.ไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175680
TodayToday75
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week571
This_MonthThis_Month2664
All_DaysAll_Days175680

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู