• bannerz

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับ "ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว และกะปิ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าอ้อย

               วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับ "ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว และกะปิ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าอ้อย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่าอ้อย-ในบ้าน) ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
              โดยสอนวิธีการผลิต การแปรรูปที่สามารถเก็บให้ได้ในระยะเวลาที่นาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการคูปองวิทย์เพื่อการโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้คัดเลือกและผลักดันกลุ่มดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2559)

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176915
TodayToday49
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week484
This_MonthThis_Month574
All_DaysAll_Days176915

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู