• bannerz

ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561


              วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
โดยมีนายวิโชค พรหมคงบุญ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้ร่วมต้อนรับนางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล เป็นประจำทุกเดือน เพื่อหารือข้อราชการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ต่อไป 
              และในวันเดียวกันเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 /2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176914
TodayToday48
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week483
This_MonthThis_Month573
All_DaysAll_Days176914

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู