• bannerz

ปลัดจังหวัดสตูล ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างล้ำลำน้ำ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17

       ปลัดจังหวัดสตูล ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างล้ำลำน้ำ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17
       วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล นายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การชะลอการบังคับใช้กฎหมาย , การแยกประเภทผู้อยู่อาศัย , การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการประเมินผลจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
       หลังจากที่มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในมาตร 18 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาต แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับโดยคำนวณตามพื้นที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างดังกล่าวในอัตราตารางเมตรละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลและแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก กระทั่งสภาเกษตรกรในพื้นที่ริมชายฝั่งได้ยื่นหนังสือร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงจังหวัดสตูลที่มีการยื่นหนังสือขอให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พรบ.ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนริมน้ำมาแต่ครั้งอดีต โดยข้อเสนอแนะทั้งหมดจะรวบรวมนำส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงนำเสนอต่อรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมแก่ต่อทุกฝ่ายต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176922
TodayToday56
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week491
This_MonthThis_Month581
All_DaysAll_Days176922

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู