• bannerz

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงที่สัตว์น้ำในกระชังและที่อยู่อาศัยในน่านน้ำตำบลทุ่งหว้า ณ ท่าเรือตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

        วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 นางสาวมยุรี เอียดเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงที่สัตว์น้ำในกระชังและที่อยู่อาศัยในน่านน้ำตำบลทุ่งหว้า ณ ท่าเรือตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
         ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรอาจได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือร่วมกับผู้นำในชุมชน ทั้ง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสภาเกษตรกร แกนนำเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกร เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175670
TodayToday65
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week561
This_MonthThis_Month2654
All_DaysAll_Days175670

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู