• bannerz

เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อหารือ และบูรการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและผู้ที่อาศัยอยู่ล่วงล้ำลำน้ำ

         เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อหารือ และบูรการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและผู้ที่อาศัยอยู่ล่วงล้ำลำน้ำ
         วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูบ เพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการประกาศใช้ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 
        วัตถุประสงค์หลักในการหารือ เพื่อบูรการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและผู้ที่อาศัยอยู่ล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งในการหารือครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ และจะนำผลการหารือดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และผู้ที่อาศัยอยู่ล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่ทราบต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176929
TodayToday63
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week498
This_MonthThis_Month588
All_DaysAll_Days176929

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู