• bannerz

เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
       ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายบุญฤทธิ์ บิลหมาด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ณ โรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
       เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
       กลุ่มชุมชนที่เป็นสมาชิก อสวท. ในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ รวม 120 คน
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ภาคใต้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก อสวท.กับชุมชนให้เข้าถึงงานบริการด้าน วทน. 
     เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการนำ วทน. มาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
     เพื่อสร้างเครื่อข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตให้กับ อสวท.

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176934
TodayToday68
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week503
This_MonthThis_Month593
All_DaysAll_Days176934

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู