• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
          วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 นายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ร่วมจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
          เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 5 เรื่องหลัก เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหารายสินค้าเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในปี 2560 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา เกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
          ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับจากพื้นที่ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขรวมกันต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176904
TodayToday38
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week473
This_MonthThis_Month563
All_DaysAll_Days176904

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู