• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
        วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลท่าเรือ ร่วมจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
        เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 5 เรื่องหลัก เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหารายสินค้าเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในปี 2560 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
        ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับจากพื้นที่ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขรวมกันต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176916
TodayToday50
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week485
This_MonthThis_Month575
All_DaysAll_Days176916

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู