• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
         วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลอุใดเจริญ ร่วมจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์บ้านผัง 1 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
         เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 5 เรื่องหลัก เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหารายสินค้าเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในปี 2560 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
         ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับจากพื้นที่ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขรวมกันต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176919
TodayToday53
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week488
This_MonthThis_Month578
All_DaysAll_Days176919

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู