• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
          วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยนายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งพญา หมู่ที่ 14 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
        เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหา 5 เรื่องหลัก เช่น ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหารายสินค้าเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในปี 2560 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60 
        ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับจากพื้นที่ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขรวมกันต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175673
TodayToday68
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week564
This_MonthThis_Month2657
All_DaysAll_Days175673

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู