• bannerz

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล 
        วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายอานนท์ หวันชิตนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล (นายสุนันท์ หล่อไพสิฐ) ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย ดังนี้
       1.โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้ประกอบการ Emerging ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล จะดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
       2.ข้อมูลลูกหนี้เกษตรกรของ ธ.ก.ส.ที่ประสานมายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ทราบข้อเท็จจริง
       3.โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนในการบริหารจัดการโครงการที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176934
TodayToday68
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week503
This_MonthThis_Month593
All_DaysAll_Days176934

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู