• bannerz

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560 
           วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - น. นายบาหวา หวันสู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 2 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
          โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
          1. พิจารณาแนวทางพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เกษตรชายฝั่งทะเล (ส่งเสริมการปลูกมะพร้าว)
          มติที่ประชุม ให้คณะทำงานฯ หาข้อมูลในพื้นที่รายชื่อเกษตรกรที่ต้องการปลูกมะพร้าว และพื้นที่ปลูก
          2. พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (ปลาดุก/ปลาหมอ)
          มติที่ประชุม ให้นายอุสมาน หมันยามีน รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เดือดร้อน และสนใจที่จะเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก มาให้กับทางสำนักงานฯ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560
         3. พิจารณาส่งเสริมให้ปลูกหญ้าเนเปีย ปากช่องในจังหวัดสตูล 
         มติที่ประชุม ให้คณะทำงานฯ หาข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการปลูกหญ้าเนเปีย รายชื่อเกษตรกร พร้อมพื้นที่ปลูกมาให้กับทางสำนักงานฯ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560
         4. พิจารณาแก้ไขปัญหาการหลอกลวงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อจัดสรรที่ดินทำกิน
         มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงานฯ 3 ท่าน 1.นายอุสมาน หมันยามีน 2.นางสาวชัญญานุช เถื่อนทิม 3. นายสิงห์ เหลาทอง ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดผัง 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ให้สำนักงานรวบรวมข้อมูล ทำหนังสือถึง กอรมน.และศูนย์ดำรงธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175673
TodayToday68
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week564
This_MonthThis_Month2657
All_DaysAll_Days175673

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู