• bannerz

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60
           วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
           เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม ปี 60 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในการแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง 
          1. ปัญหาด้านหนี้สิน
          2. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          3 .ปัญหาที่ดินทำกิน
          4. ปัญหาเรื่องสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
          5. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในตำบล ในการบูรณาการร่วมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176931
TodayToday65
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week500
This_MonthThis_Month590
All_DaysAll_Days176931

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู