• bannerz

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60
            วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสุนันท์ พรหมอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
            เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม ปี 60 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในการแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง 
           1. ปัญหาด้านหนี้สิน
           2. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
           3 .ปัญหาที่ดินทำกิน
           4. ปัญหาเรื่องสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
           5. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
           ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในตำบล ในการบูรณาการร่วมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯกับองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

176909
TodayToday43
YesterdayYesterday212
This_WeekThis_Week478
This_MonthThis_Month568
All_DaysAll_Days176909

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู