• bannerz

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60

เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 60
          วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
          เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม ปี 60 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในการแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง 
          1. ปัญหาด้านหนี้สิน
          2. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          3 .ปัญหาที่ดินทำกิน
          4. ปัญหาเรื่องสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
          5. ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในตำบลในการบูรณาการร่วมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯกับองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

175679
TodayToday74
YesterdayYesterday120
This_WeekThis_Week570
This_MonthThis_Month2663
All_DaysAll_Days175679

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู